ozb Albrandswaard

Het ozb tarief van de gemeente Albrandswaard in 2012 is 0,1108 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 277,- euro.

Heffingen en belastingen van Albrandswaard

OZB tarief 0,1108%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 208.55
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 278.07
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 110.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 784.50
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1186.51