ozb Alphen0Chaam

Het ozb tarief van de gemeente Alphen0Chaam in 2012 is 0,0905 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 226,- euro.

Heffingen en belastingen van Alphen0Chaam

OZB tarief 0,0905%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 162.48
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 236.76
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 841.92
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1063.64