ozb Ameland

Het ozb tarief van de gemeente Ameland in 2012 is 0,0775 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 194,- euro.

Heffingen en belastingen van Ameland

OZB tarief 0,0775%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 169.54
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 222.73
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 692.36
Woonlasten meerpersoons huishouden € 893.69