ozb Asten

Het ozb tarief van de gemeente Asten in 2012 is 0,0748 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 187,- euro.

Heffingen en belastingen van Asten

OZB tarief 0,0748%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 123.84
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 224.64
Rioolrecht € 153.75
Hondenbelasting (1e hond) € 72.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 673.57
Woonlasten meerpersoons huishouden € 859.57