ozb Baarle0Nassau

Het ozb tarief van de gemeente Baarle0Nassau in 2012 is 0,0870 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 218,- euro.

Heffingen en belastingen van Baarle0Nassau

OZB tarief 0,0870%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 127.68
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 189.96
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 31.32
Woonlasten 1-persoons huishouden € 595.83
Woonlasten meerpersoons huishouden € 866.31