ozb Bernheze

Het ozb tarief van de gemeente Bernheze in 2012 is 0,0959 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 240,- euro.

Heffingen en belastingen van Bernheze

OZB tarief 0,0959%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 155.37
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 232.92
Rioolrecht € 90.86
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 725.97
Woonlasten meerpersoons huishouden € 888.72