ozb Blaricum

Het ozb tarief van de gemeente Blaricum in 2012 is 0,1160 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 290,- euro.

Heffingen en belastingen van Blaricum

OZB tarief 0,1160%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 139.80
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 280.20
Rioolrecht € 182.71
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 1281.32
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1530.69