ozb Boarnsterhim

Het ozb tarief van de gemeente Boarnsterhim in 2012 is 0,1432 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 358,- euro.

Heffingen en belastingen van Boarnsterhim

OZB tarief 0,1432%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 220.55
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 259.50
Rioolrecht € 145.50
Hondenbelasting (1e hond) € 47.35
Woonlasten 1-persoons huishouden € 986.08
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1132.17