ozb Brielle

Het ozb tarief van de gemeente Brielle in 2012 is 0,0833 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 208,- euro.

Heffingen en belastingen van Brielle

OZB tarief 0,0833%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 201.00
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 201.00
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 78.55
Woonlasten 1-persoons huishouden € 860.06
Woonlasten meerpersoons huishouden € 960.16