ozb Brunssum

Het ozb tarief van de gemeente Brunssum in 2012 is 0,1364 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 341,- euro.

Heffingen en belastingen van Brunssum

OZB tarief 0,1364%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 214.12
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 269.32
Rioolrecht € 249.12
Hondenbelasting (1e hond) € 67.08
Woonlasten 1-persoons huishouden € 785.69
Woonlasten meerpersoons huishouden € 940.35