ozb Cranendonck

Het ozb tarief van de gemeente Cranendonck in 2012 is 0,1053 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 263,- euro.

Heffingen en belastingen van Cranendonck

OZB tarief 0,1053%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 167.72
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 295.22
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 726.53
Woonlasten meerpersoons huishouden € 944.99