ozb Dalfsen

Het ozb tarief van de gemeente Dalfsen in 2012 is 0,0876 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 219,- euro.

Heffingen en belastingen van Dalfsen

OZB tarief 0,0876%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 145.05
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 250.59
Rioolrecht € 125.40
Hondenbelasting (1e hond) € 45.60
Woonlasten 1-persoons huishouden € 768.58
Woonlasten meerpersoons huishouden € 974.78