ozb Dantumadiel

Het ozb tarief van de gemeente Dantumadiel in 2012 is 0,1174 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 294,- euro.

Heffingen en belastingen van Dantumadiel

OZB tarief 0,1174%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 179.20
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 224.00
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 817.07
Woonlasten meerpersoons huishouden € 969.01