ozb Doesburg

Het ozb tarief van de gemeente Doesburg in 2012 is 0,1174 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 294,- euro.

Heffingen en belastingen van Doesburg

OZB tarief 0,1174%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 150.70
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 225.90
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 41.43
Woonlasten 1-persoons huishouden € 615.52
Woonlasten meerpersoons huishouden € 924.29