ozb Dongeradeel

Het ozb tarief van de gemeente Dongeradeel in 2012 is 0,1870 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 468,- euro.

Heffingen en belastingen van Dongeradeel

OZB tarief 0,1870%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 163.56
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 192.72
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 879.31
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1015.61