ozb Echt0Susteren

Het ozb tarief van de gemeente Echt0Susteren in 2012 is 0,1163 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 291,- euro.

Heffingen en belastingen van Echt0Susteren

OZB tarief 0,1163%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 144.28
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 202.67
Rioolrecht € 229.49
Hondenbelasting (1e hond) € 42.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 753.27
Woonlasten meerpersoons huishouden € 911.12