ozb Eemsmond

Het ozb tarief van de gemeente Eemsmond in 2012 is 0,1871 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 468,- euro.

Heffingen en belastingen van Eemsmond

OZB tarief 0,1871%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 12.00
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 24.00
Rioolrecht € 122.25
Hondenbelasting (1e hond) € 54.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 759.74
Woonlasten meerpersoons huishouden € 896.98