ozb Elburg

Het ozb tarief van de gemeente Elburg in 2012 is 0,0800 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 200,- euro.

Heffingen en belastingen van Elburg

OZB tarief 0,0800%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 137.40
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 211.32
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 61.80
Woonlasten 1-persoons huishouden € 718.76
Woonlasten meerpersoons huishouden € 883.32