ozb Epe

Het ozb tarief van de gemeente Epe in 2012 is 0,0810 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 203,- euro.

Heffingen en belastingen van Epe

OZB tarief 0,0810%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 239.64
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 275.76
Rioolrecht € 71.84
Hondenbelasting (1e hond) € 56.76
Woonlasten 1-persoons huishouden € 719.84
Woonlasten meerpersoons huishouden € 882.12