ozb Franekeradeel

Het ozb tarief van de gemeente Franekeradeel in 2012 is 0,1269 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 317,- euro.

Heffingen en belastingen van Franekeradeel

OZB tarief 0,1269%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 206.19
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 229.10
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 844.97
Woonlasten meerpersoons huishouden € 998.51