ozb Gaasterl

Het ozb tarief van de gemeente Gaasterl in 2012 is 0,1168 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 292,- euro.

Heffingen en belastingen van Gaasterl

OZB tarief 0,1168%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 147.00
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 213.00
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 748.25
Woonlasten meerpersoons huishouden € 960.99