ozb Geldrop0Mierlo

Het ozb tarief van de gemeente Geldrop0Mierlo in 2012 is 0,0698 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 175,- euro.

Heffingen en belastingen van Geldrop0Mierlo

OZB tarief 0,0698%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 173.60
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 301.00
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 55.80
Woonlasten 1-persoons huishouden € 623.41
Woonlasten meerpersoons huishouden € 840.21