ozb Gemert0Bakel

Het ozb tarief van de gemeente Gemert0Bakel in 2012 is 0,0944 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 236,- euro.

Heffingen en belastingen van Gemert0Bakel

OZB tarief 0,0944%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 211.70
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 337.10
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 50.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 825.99
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1057.19