ozb Gilze en Rijen

Het ozb tarief van de gemeente Gilze en Rijen in 2012 is 0,0808 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 202,- euro.

Heffingen en belastingen van Gilze en Rijen

OZB tarief 0,0808%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 157.14
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 238.14
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 44.40
Woonlasten 1-persoons huishouden € 659.07
Woonlasten meerpersoons huishouden € 839.27