ozb Graafstroom

Het ozb tarief van de gemeente Graafstroom in 2012 is 0,0828 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 207,- euro.

Heffingen en belastingen van Graafstroom

OZB tarief 0,0828%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 179.00
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 237.00
Rioolrecht € 310.00
Hondenbelasting (1e hond) € 65.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 1090.85
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1288.41