ozb Groesbeek

Het ozb tarief van de gemeente Groesbeek in 2012 is 0,0686 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 172,- euro.

Heffingen en belastingen van Groesbeek

OZB tarief 0,0686%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 122.50
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 216.25
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 623.08
Woonlasten meerpersoons huishouden € 904.39