ozb Groningen

Het ozb tarief van de gemeente Groningen in 2012 is 0,1400 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 350,- euro.

Heffingen en belastingen van Groningen

OZB tarief 0,1400%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 265.92
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 369.48
Rioolrecht € 134.70
Hondenbelasting (1e hond) € 101.16
Woonlasten 1-persoons huishouden € 850.25
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1081.73