ozb Gulpen0Wittem

Het ozb tarief van de gemeente Gulpen0Wittem in 2012 is 0,1240 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 310,- euro.

Heffingen en belastingen van Gulpen0Wittem

OZB tarief 0,1240%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 169.00
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 249.00
Rioolrecht € 201.00
Hondenbelasting (1e hond) € 42.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 790.69
Woonlasten meerpersoons huishouden € 970.15