ozb Halderberge

Het ozb tarief van de gemeente Halderberge in 2012 is 0,0907 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 227,- euro.

Heffingen en belastingen van Halderberge

OZB tarief 0,0907%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 214.92
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 286.56
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 794.16
Woonlasten meerpersoons huishouden € 965.00