ozb Haren

Het ozb tarief van de gemeente Haren in 2012 is 0,1199 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 300,- euro.

Heffingen en belastingen van Haren

OZB tarief 0,1199%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 147.90
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 212.90
Rioolrecht € 188.50
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 953.11
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1159.13