ozb Harlingen

Het ozb tarief van de gemeente Harlingen in 2012 is 0,0988 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 247,- euro.

Heffingen en belastingen van Harlingen

OZB tarief 0,0988%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 206.52
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 247.92
Rioolrecht € 157.68
Hondenbelasting (1e hond) € 66.84
Woonlasten 1-persoons huishouden € 750.66
Woonlasten meerpersoons huishouden € 899.20