ozb Heemstede

Het ozb tarief van de gemeente Heemstede in 2012 is 0,0861 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 215,- euro.

Heffingen en belastingen van Heemstede

OZB tarief 0,0861%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 205.80
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 257.28
Rioolrecht € 176.78
Hondenbelasting (1e hond) € 84.23
Woonlasten 1-persoons huishouden € 960.69
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1118.17