ozb Heeze0Leende

Het ozb tarief van de gemeente Heeze0Leende in 2012 is 0,0978 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 245,- euro.

Heffingen en belastingen van Heeze0Leende

OZB tarief 0,0978%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 167.00
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 364.00
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 844.00
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1196.76