ozb Helmond

Het ozb tarief van de gemeente Helmond in 2012 is 0,1070 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 268,- euro.

Heffingen en belastingen van Helmond

OZB tarief 0,1070%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 232.08
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 232.08
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 54.84
Woonlasten 1-persoons huishouden € 855.88
Woonlasten meerpersoons huishouden € 941.08