ozb Hendrik0Ido0Ambacht

Het ozb tarief van de gemeente Hendrik0Ido0Ambacht in 2012 is 0,1207 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 302,- euro.

Heffingen en belastingen van Hendrik0Ido0Ambacht

OZB tarief 0,1207%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 211.20
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 299.88
Rioolrecht € 98.70
Hondenbelasting (1e hond) € 110.16
Woonlasten 1-persoons huishouden € 867.13
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1078.95