ozb Hengelo

Het ozb tarief van de gemeente Hengelo in 2012 is 0,1174 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 294,- euro.

Heffingen en belastingen van Hengelo

OZB tarief 0,1174%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 224.58
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 285.18
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 72.72
Woonlasten 1-persoons huishouden € 792.01
Woonlasten meerpersoons huishouden € 944.63