ozb Laarbeek

Het ozb tarief van de gemeente Laarbeek in 2012 is 0,0900 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 225,- euro.

Heffingen en belastingen van Laarbeek

OZB tarief 0,0900%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 148.07
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 265.89
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 741.28
Woonlasten meerpersoons huishouden € 944.30