ozb Lemsterland

Het ozb tarief van de gemeente Lemsterland in 2012 is 0,0914 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 229,- euro.

Heffingen en belastingen van Lemsterland

OZB tarief 0,0914%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 249.24
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 271.92
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 788.24
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1008.06