ozb Liesveld

Het ozb tarief van de gemeente Liesveld in 2012 is 0,1069 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 267,- euro.

Heffingen en belastingen van Liesveld

OZB tarief 0,1069%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 186.00
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 237.00
Rioolrecht € 307.00
Hondenbelasting (1e hond) € 69.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 1073.60
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1229.16