ozb Littenseradiel

Het ozb tarief van de gemeente Littenseradiel in 2012 is 0,1230 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 308,- euro.

Heffingen en belastingen van Littenseradiel

OZB tarief 0,1230%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 187.80
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 237.00
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 897.18
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1053.52