ozb Lochem

Het ozb tarief van de gemeente Lochem in 2012 is 0,0811 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 203,- euro.

Heffingen en belastingen van Lochem

OZB tarief 0,0811%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 199.95
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 266.60
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 873.77
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1023.93