ozb Losser

Het ozb tarief van de gemeente Losser in 2012 is 0,1290 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 323,- euro.

Heffingen en belastingen van Losser

OZB tarief 0,1290%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 174.84
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 174.84
Rioolrecht € 206.85
Hondenbelasting (1e hond) € 94.20
Woonlasten 1-persoons huishouden € 845.90
Woonlasten meerpersoons huishouden € 937.92