ozb Maasdonk

Het ozb tarief van de gemeente Maasdonk in 2012 is 0,0831 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 208,- euro.

Heffingen en belastingen van Maasdonk

OZB tarief 0,0831%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 173.57
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 269.72
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 50.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 778.60
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1055.65