ozb Marum

Het ozb tarief van de gemeente Marum in 2012 is 0,1020 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 255,- euro.

Heffingen en belastingen van Marum

OZB tarief 0,1020%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 177.50
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 258.75
Rioolrecht € 279.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 932.90
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1139.39