ozb Menameradiel

Het ozb tarief van de gemeente Menameradiel in 2012 is 0,1191 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 298,- euro.

Heffingen en belastingen van Menameradiel

OZB tarief 0,1191%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 194.25
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 259.00
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 436.04
Woonlasten meerpersoons huishouden € 660.93