ozb Midden0Delfland

Het ozb tarief van de gemeente Midden0Delfland in 2012 is 0,0991 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 248,- euro.

Heffingen en belastingen van Midden0Delfland

OZB tarief 0,0991%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 222.24
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 296.16
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 1064.07
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1308.28