ozb Montfoort

Het ozb tarief van de gemeente Montfoort in 2012 is 0,1046 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 262,- euro.

Heffingen en belastingen van Montfoort

OZB tarief 0,1046%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 120.00
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 195.00
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 57.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 834.42
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1018.74