ozb Neder0Betuwe

Het ozb tarief van de gemeente Neder0Betuwe in 2012 is 0,1509 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 377,- euro.

Heffingen en belastingen van Neder0Betuwe

OZB tarief 0,1509%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 175.00
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 215.00
Rioolrecht € 198.83
Hondenbelasting (1e hond) € 64.55
Woonlasten 1-persoons huishouden € 974.90
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1119.46