ozb Nijmegen

Het ozb tarief van de gemeente Nijmegen in 2012 is 0,1838 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 460,- euro.

Heffingen en belastingen van Nijmegen

OZB tarief 0,1838%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 79.23
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 123.88
Rioolrecht € 139.52
Hondenbelasting (1e hond) € 99.87
Woonlasten 1-persoons huishouden € 818.96
Woonlasten meerpersoons huishouden € 968.17