ozb Noord0Beveland

Het ozb tarief van de gemeente Noord0Beveland in 2012 is 0,1109 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 277,- euro.

Heffingen en belastingen van Noord0Beveland

OZB tarief 0,1109%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 175.00
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 234.00
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 45.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 777.87
Woonlasten meerpersoons huishouden € 943.13